Wat is blockchain?

Deel dit artikel

Bitcoin is een betaalmiddel, waarmee je via het internet waarde naar iemand kan overboeken. Wat bitcoin anders maakt dan zogenoemde fiat valuta (bijvoorbeeld euro’s en dollars), is dat betalingen via een decentraal netwerk verlopen: blockchain. Blockchain is het systeem waarop de bitcoin werkt. Het is het fundament van bitcoin en andere cryptomunten die hierop volgen. Maar hoe werkt blockchain nu eigenlijk? In dit artikel duiken we dieper in de wereld van blockchain!

Wat is blockchain?

  • Hoe is blockchain ontstaan?
  • Wat is blockchain?
  • Hoe werkt blockchain?
  • Blockchain en minen
  • Wat is de toekomst van blockchain?

Hoe is blockchain ontstaan?

Na de economische crisis in 2008 daalde het vertrouwen in de bankwereld tot een dieptepunt. Banken vielen om, de huizenmarkt zakte in en veel mensen kregen te maken met woekerpolissen. Dit moet anders, dacht Satoshi Nakamoto. Hij (of zij, daarover later meer) bedacht een manier om geld op een decentrale manier te beheren: zonder tussenkomst van een bank of overheid.

Nakamoto haalde inspiratie uit het werk van Wei Dai uit 1998. Dit is een Chinese computer engineer, die in dat jaar een artikel schreef over B-money. B-money is een elektronisch geldsysteem waarmee gebruikers direct digitale valuta naar elkaar konden versturen, zonder bemoeienis van een overheid of bank. Dit werk vormt de basis voor blockchain-technologie zoals wij deze nu kennen. Satoshi Nakamoto werkte dit principe uit in 2008. Een jaar later was de allereerste transactie via blockchain een feit!

Maar wie is die Satoshi Nakamoto nu eigenlijk? Dat is nog steeds een grote vraag. De naam Satoshi Nakamoto is namelijk een pseudoniem. Niemand weet wie het is, en of het überhaupt wel een persoon is. De kans is groot dat het een groep ontwikkelaars betreft. Maar we zijn hier niet om te praten over de uitvinder van blockchaintechnologie, maar over blockchain zelf! Wat is blockchain nu eigenlijk precies?

Wat is blockchain?

Simpel gezegd is blockchain een openbaar transactie-grootboek. Hierin staan alle transacties die tot dan toe ooit gedaan zijn. Op de blockchain van bitcoin staan alle bitcoin transacties. Dit geldt zo voor elke cryptovaluta die gebruik maakt van blockchain. Het unieke van blockchain is dat deze alle informatie decentraal opslaat. Wat is het verschil hierbij met een ‘normale’ database? In een normale database wordt deze informatie op slechts een punt opgeslagen, maar in blockchain wordt deze beheerd door alle knooppunten in het netwerk. In onderstaande afbeeldingen zie je het verschil:

 

De naam blockchain
Transacties worden opgeslagen als blokken op het netwerk. Met het verwerken van elke nieuwe transactie wordt er een nieuw blok toegevoegd aan het netwerk. Uiteindelijk vormt het transactie-grootboek op deze manier een ketting van blokken met informatie: blockchain.

Onomkeerbaar en moeilijk veranderbaar
Een belangrijk kenmerk van blockchain is dat eenmaal verschenen informatie onveranderlijk is. Is een transactie eenmaal verwerkt in een blok? Dan is het erg moeilijk deze te veranderen. Dat komt omdat iedereen die de blockchain op zijn of haar computer heeft die verandering moet goedkeuren. Dit maakt blockchain een uiterst veilig en georganiseerd betaalsysteem. Daarnaast is de broncode achter blockchain open-source. Dit houdt in dat deze code kan worden aangepast en verbeterd door iedereen die dat wil.

Verschillen blockchains
Ten slotte is het goed om te weten dat er niet maar één blockchain bestaat. Er bestaan verschillende blockchains voor verschillende digitale valuta. Elke blockchain heeft zo zijn eigen manier van werken. In de basis werken de meeste blockchains zoals Satoshi het in 2008 heeft bedacht. Andere blockchains, zoals die van Ethereum, bieden ontwikkelaars meer ruimte om hun eigen applicaties te bouwen binnen die blockchain.

Hoe werkt blockchain?

Om te weten hoe blockchain precies werkt, is het handig om te weten hoe een transactie op het netwerk werkt. We zullen de werking van een bitcoin-transactie daarom ook uitwerken aan de hand van een voorbeeld:

Stel, Peter wil 0.01 bitcoins versturen naar Anne. Hij gaat hiervoor naar zijn wallet, vult het aantal bitcoins, de transactiefee én het ontvangstadres van Anne in en klikt op verzenden. De bitcoins worden nu verzonden naar de wallet van Anne, maar wat gebeurt er nu eigenlijk precies?

Op het moment dat Peter op verzenden drukt, verzendt hij de transactie naar de blockchain, het netwerk waarin alle transacties verwerkt worden. Op de blockchain verschijnt nu een onverwerkte, versleutelde transactie. Om de transactie te verzenden zijn de public en de private key van Peter nodig. De private key is de herstelregel waarmee Peter zijn wallet mee kan openen, de public key is het ontvangstadres waarvan Peter zijn bitcoins verstuurt.

Zogeheten miners controleren nu of Peter’s public en private key het toestaan om deze hoeveelheid bitcoins te versturen naar Anne. Miners zijn personen of instanties die transacties op het blockchain-netwerk controleren. Dit voeren zij uit met hun computer of met gespecialiseerde apparatuur.

Aangezien de transactie versleuteld is, moet een computer eerst een ingewikkelde berekening maken om de transactiegegevens te achterhalen. De computer van de miner lost hiervoor een soort cryptografische puzzel op.

Wanneer de computer van de miner deze cryptografische puzzel heeft opgelost, wordt de transactie verwerkt in een blok en toegevoegd aan de keten met andere blokken. De transactie is nu definitief een feit!

Blockchain en minen

Miners zijn personen of groepen mensen die transacties controleren op het netwerk. Iedereen kan in principe een miner worden. Om het proces van minen beter te begrijpen, gaan we weer terug naar het voorbeeld van Peter en Anne.

Wanneer Peter 0.01 Bitcoins naar Anne stuurt, ondertekent hij de transactie met zijn private key. De transactie wordt dan versleuteld opgestuurd naar het openbare netwerk. Op het moment dat de transactie verschijnt, kan iedere miner dit op het netwerk zien.

Een miner kan dan besluiten om de transactie te ontcijferen. Zijn computer kan de transactie ontcijferen door een cryptografische puzzel op te lossen. Op het moment dat zijn computer de puzzel heeft opgelost, wordt de transactie als blok toegevoegd aan de blockchain. Lukt het de miner om als eerst deze cryptografische puzzel op te lossen? Dan krijgt hij hiervoor een beloning in de vorm van 12,5 bitcoin. Er komt dan een digitale handtekening op de transactie: het zogeheten Proof of Work.

Bij iedere transactie die erbij komt wordt het moeilijker om deze puzzel op te lossen. Elk blok bevat immers informatie van de voorgaande transacties. Voorheen konden versleutelde transacties worden ontcijferd met een sterke computer met meerdere videokaarten. Tegenwoordig worden transacties ontcijferd en geverifieerd door zogeheten mining pools. Dit zijn groepen mensen die hun computerkracht bundelen om samen te minen en dus gezamenlijk transacties confirmeren op de blockchain. De beloning per opgeloste transactie wordt dan verdeeld door het aantal personen die meedoen aan een mining pool.

Wat is de toekomst van blockchain?

Blockchain is niet alleen bruikbaar als online betaalplatform. Zoals eerder werd vermeld kan blockchain ook gebruikt worden voor andere toepassingen en applicaties. Veel van deze toepassingen zijn nu al in gebruik. Niet alleen betalingen kunnen worden opgeslagen in blockchain, maar ook informatie. Blockchain kan in die zin werken als een soort decentrale database, in de breedste zin van het woord.

Smart contracts
Blockchain kan ook werken met smart contracts. Dit zijn transacties die worden uitgevoerd wanneer er aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Een verzekeraar kan bijvoorbeeld in een smart contract vastleggen dat boeren worden uitbetaald in het geval van extreme droogte. Dit gebeurt dan volledig automatisch op het netwerk.

Supply chain
Blockchain-technologie kan ook worden gebruikt in de logistiek. Op blockchain kan dan precies worden bijgehouden waar een bepaald product is geweest (locatie) en wanneer (time-stamp). Een toepassing genaamd Provenance maakt bijvoorbeeld gebruik van dit principe. Hierbij kunnen Sushi-restaurants in Japan bijvoorbeeld zien dat de vis duurzaam is gevangen in Indonesië.

Internet of Things
Het Internet of Things is een informatie-infrastructuur waarbij elektronische apparaten worden aangesloten zijn op het internet. Apparaten kunnen dan in de breedste zin van het woord worden gezien. Tegenwoordig zien we dit bijvoorbeeld terug in ‘slimme’ thermostaten die u op afstand kunt bedienen met een app op uw telefoon. Blockchain-technologie kan dit systeem nog efficiënter maken.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van toepassingen van blockchain-technologie die nu in gebruik zijn. In de toekomst zal blockchain-technologie een vast onderdeel worden van de samenleving. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Deel dit artikel