Wat is een moving average?

Deel dit artikel

Om een goede technische analyse uit te kunnen voeren zijn er allereerst grafieken nodig waarin het koersverloop wordt weergeven. Wij gebruiken in alle voorbeelden de BTCEUR koers, ofwel de koers van de bitcoin uitgedrukt in euro's. Op deze grafieken is het vervolgens mogelijk om indicatoren in te stellen of patronen te herkennen. Indicatoren zijn hulpmiddelen bij het analyseren van het koersverloop, en zijn daarbij een belangrijke toevoeging bij het uitvoeren van een technische analyse.

In dit artikel leer je hoe je een Moving Average (MA) en Moving Average Convergence Divergence (MACD) toepast op je technische analyse. Analisten en handelaren gebruiken de moving average om te onderzoeken hoe de koers zich op korte en op lange termijn beweegt. 

Wat is een MA?

Om te begrijpen wat de MACD-indicator inhoudt, is het eerst belangrijk om te weten wat een MA is. MA staat voor Moving Average. Een Moving Average is een voortschrijdend gemiddelde van een vastgesteld aantal dagen. Zo gebruiken analisten bijvoorbeeld vaak een Moving Average van 50 dagen en van 200 dagen. Met deze gemiddelden kun je onderzoeken hoe de koers zich op korte en op lange termijn beweegt.

 

 

Wat is MACD?

MACD staat voor Moving Average Convergence Divergence. De Moving Average Convergence Divergence geeft het verschil tussen verschillende Moving Averages weer. Op deze manier kunnen analisten onderzoeken of er een trend in de koers is te vinden, of dat er een bepaald momentum te ontdekken is.

Deze indicator bestaat normaal gesproken uit drie onderdelen:

  • De MACD-lijn. Deze lijn komt tot stand door een snel (12-daags exponentieel) voortschrijdend gemiddelde te verminderen met een trager (26-daags exponentieel) voortschrijdend gemiddelde.
  • Een 9-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde van deze MACD- lijn.
  • Een histogram (die de kruisingen van de MACD-lijn en diens gemiddelde in kaart brengt).
De drie onderdelen van een MACD
De drie onderdelen van een MACD

In de meeste gevallen geeft de MACD de richting van de trend aan. Bij een oplopende MACD-lijn (blauw en rood) is de trend dan positief, en bij een neergaande lijn is deze negatief.

Echter doen er zich soms ook bijzondere situaties voor. De MACD kan namelijk in de tegenovergestelde richting bewegen van de koers. Bij een neerwaartse koersbeweging beweegt de MACD in dat geval omhoog! Dit wordt positieve divergentie genoemd, en kan op dit moment worden teruggezien in de huidige koers.

Positieve divergentie

Bij positieve divergentie wordt een lagere bodem in de koersbeweging niet bevestigd door een lagere bodem in de indicator (MACD in dit geval) of het volume. Dit is een technische indicatie dat de kracht van de neerwaartse beweging afneemt.

Positieve divergentie: de koers laat diepere dalen zien, maar de MACD-lijn laat juist minder diepe dalen zien!
Positieve divergentie: de koers laat diepere dalen zien, maar de MACD-lijn laat juist minder diepe dalen zien!

Een van de meest populaire methodes om deze divergentie te ontdekken, is door te kijken naar het verschil tussen de prijs en de indicator. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de grafiek hierboven. De koers laat steeds diepere dalen zien, maar de dalen van de MACD-lijn zijn juist steeds minder diep. Het duidt vaak op een verzwakking van de huidige trend, en kan daarom als signaalgever worden gebruikt. Er bestaat dan een kans dat er een reversal (herstel) aankomt.

De informatie in deze technische analyse is niet bedoeld als beleggingsadvies of als aanbeveling tot aan- of verkopen van cryptocurrencies. Het handelen in digitale valuta brengt een significant risico met zich mee.

Deel dit artikel