bitcoin rate
1 BTC ={{exchangeRate | number:2}}

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij BTCDirect streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van BTCDirect kunnen geen rechten ontleend worden. Het gebruik maken van de informatie op deze website geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico.Mocht u vragen hebben over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op.

BTCDirect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. BTCDirect is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

BTCDirect behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding of schriftelijke toestemming van BTCDirect is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

BTCDirect verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt BTCDirect de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp ) in acht. Persoonsgegevens worden door BTCDirect alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.