Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de winacties. Lees het door en wees op de hoogte van alle regels die gelden binnen deze Actie.


Algemeen

 

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op winacties die worden georganiseerd door BTC Direct Europe gevestigd in Nijmegen aan de Wijchenseweg 102, 6538 SX Nijmegen.
 • De Aanbieder handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 • De Aanbieder kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Algemene voorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen de Aanbieder, partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.
 • Op de Actie is de Privacyverklaring van de Aanbieder van toepassing zoals gepubliceerd op https://btcdirect.eu/nl-nl/gebruiksovereenkomst 


Deelname

 

 • Deelname aan de Actie is gratis.
 • Actie start 13 januari 2022 en loopt tot 28 februari 2022. 
 • Deelnemer mag geen meerdere accounts openen. 
 • Winnaars worden in de eerste week van maart 2022 bekend gemaakt.
 • Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie. De aanbieder heeft het recht om u om een kopie van uw BTC Direct accountgegevens en/of een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 • Deelname aan de winactie betekent dat u op de hoogte bent en instemt om uw accountgegevens te controleren om deelname aan actie te toetsen.
 • Deelname aan de winactie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Algemene voorwaarden van de Aanbieder. U kunt die instemming niet herroepen.
 • Om deel te mogen nemen, moet de deelnemer een leeftijd hebben van 18 jaar of ouder en woonachtig zijn in Nederland of BelgiĆ«. 


Prijzen

 

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Prijzen worden alleen uitgekeerd aan deelnemers die volledige en juiste persoonsgegevens achterlaten. Indien de Aanbieder niet over de juiste of volledige gegevens beschikt, vervalt het recht op de prijs. In dit geval behoudt de Aanbieder het recht voor een andere deelnemer aan de Actie middels trekking tot winnaar aan te wijzen.
 • Op verzoek van de Aanbieder dient de Winnaar zich te kunnen identificeren om toekenning of gebruikmaking van de prijs mogelijk te maken.
 • Winnaars ontvangen bericht via e-mailadres gekoppeld aan zijn of haar BTC Direct account.
 • De prijs is persoonlijk en niet inwisselbaar voor geld of andere goederen en mag niet doorverkocht worden aan derden.Persoonsgegevens

 

 • De persoonsgegevens die in het kader van de Actie worden verkregen, worden alleen gebruikt door de Aanbieder voor de desbetreffende Actie en worden niet verstrekt aan derden.Klachten

 

 • Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, kan hij/zij deze schriftelijk indienen t.a.v. BTC Direct Europe., Wijchenseweg 102, 6538 SX Nijmegen.