Onze overtuiging

Waarom bitcoin? Waarom crypto? Waarom BTC Direct?

Deel dit artikel

Toen we zes jaar geleden met de laptop op schoot vanuit huis de eerste BTC Direct website lanceerden hadden we nergens rekening gehouden met het scenario dat zich heeft afgespeeld. Onze beperkte kennis over Bitcoin remde ons geen moment in ons enthousiasme. We hadden een gevoel dat Bitcoin wel eens heel groot zou kunnen worden maar hadden eigenlijk geen idee waarom.

Vandaag de dag is onze visie over Bitcoin veranderd, Bitcoin zelf is veranderd. Het is niet langer een speeltje voor nerds of een obscuur experiment. Bitcoin is al geslaagd. Massa-adoptie is onvermijdelijk maar zal tegelijkertijd nog vele jaren duren. De komende fase wordt een hele interessante en zal leiden tot de grootste welvaart verschuiving die de mensheid ooit heeft gezien. Degenen die in staat zijn om open minded naar nieuwe ontwikkelingen te kijken zullen waarschijnlijk het meest profiteren. Wanneer je dit leest behoor je zelf waarschijnlijk ook tot die groep.

Geld in bitcoin investeren brengt natuurlijk een risico met zich mee. Dat risico was zes jaar geleden groter maar bestaat vandaag de dag nog steeds. In het ergste geval kun je je gehele investering kwijtraken. Investeer dus nooit meer dan je kunt permitteren. Aan de andere kant; niet investeren in bitcoin brengt ook een risico met zich mee. Het geldsysteem waarmee we allemaal zijn opgegroeid is door en door verrot en zal niet altijd blijven bestaan. Gelukkig heeft Bitcoin zich aangediend als een alternatief op dat systeem dat wordt gemanaged door centrale bankiers. Bitcoin heeft de weg vrij gemaakt om over te gaan op een vorm van geld die eerlijker, duurzamer en simpelweg beter is dan alle vormen van geld die we hiervoor hebben gehad. Daar zijn we vandaag de dag nog niet. Bitcoin is vooralsnog te volatiel en de infrastructuur om het in het dagelijks leven te gebruiken is nog in aanbouw.

Het verhaal hieronder is een samenvatting van de kennis die wij de afgelopen zes jaar hebben opgedaan. Na het lezen ervan, zal je Bitcoin beter begrijpen dan 99,9% van alle mensen. Je zult zien dat de negatieve berichten die je in de media leest incorrect zijn of op zijn best onvolledig. Die kritieken zijn nu langzaamaan aan het afnemen. Zelfs de meest starre criticasters zijn het beu om constant hun geloofwaardigheid op het spel te zetten wanneer ze Bitcoin weer eens afbranden om het niet veel later naar nieuwe hoogtes te zien stijgen. Zelf zijn wij dan ook nooit iemand tegengekomen die Bitcoin afschrijft en het tegelijkertijd écht begrijpt. Aan de andere kant zie je enorm veel mensen van de grootste techbedrijven van onze tijd de overstap maken naar crypto start-ups om daar mee te helpen bouwen aan de grootste revolutie sinds de opkomst van het internet.

Over 20 jaar zal het gebruik van Bitcoin en andere cryptocurrencies zo vanzelfsprekend lijken als het gebruik van internet vandaag de dag. Iedereen gebruikt het, maar slechts weinigen weten hoe het onder de motorkap werkt, noch hebben ze het proces meegemaakt dat er aan voorafging. Degene die dit lezen kunnen zeggen dat ze er bij waren. Dat ze hebben gezien hoe we de overstap hebben gemaakt naar een nieuwe vorm van geld die open, programmeerbaar en grenzeloos is. Die het net zo makkelijk maakt om geld naar de andere kant van de wereld te versturen als een e-mail. En nog belangrijker; die niet wordt gemanaged door een zeer select clubje centrale bankiers vanuit in een besloten vergadering, maar door een computerprotocol waarvan we precies weten hoe het nu, maar ook over 100 jaar zal functioneren. Iedereen kan meedoen en de spelregels zijn voor iedereen gelijk.

It’s time for plan ₿
 

Ontstaan van Bitcoin

Op 31 oktober 2008 ging er een mail rond in een mailinglijst voor cypherpunks. Bekende namen uit die lijst waren onder andere Julian Assange (Wikileaks), Bram Cohen (founder Bittorrent) en Nick Szabo (Bitgold). De mail van die dag werd verstuurd onder het pseudoniem Satoshi Nakamoto. Hij beschreef hier zijn concept voor een peer-to-peer geldsysteem dat hij Bitcoin noemde. In eerste instantie werd de mail met slechts weinig enthousiasme ontvangen. Er werd al sinds het begin van de jaren ‘80 geëxperimenteerd met vormen van geld die specifiek voor het internet bedoeld waren, maar geen van deze initiatieven heeft het uiteindelijk gered. Over die voorgangers van Bitcoin zou Satoshi later zeggen;

“A lot of people automatically dismiss e-currency as a lost cause because of all the companies that failed since the 1990's. I hope it's obvious it was only the centrally controlled nature of those systems that doomed them.”

Satoshi Nakamoto

Satoshi had hier echter een oplossing voor gevonden. Hij bedacht een geldsysteem dat volledig decentraal opereert. Een paar maanden later, op 3 januari 2009, werd de eerste softwareversie van Bitcoin gelanceerd. Dat was ook de dag waarop het eerste blok, het zogeheten genesis blok, werd gemined en de allereerste bitcoins in omloop kwamen.

Om de overlevingskansen van Bitcoin te maximaliseren, mocht er geen single point of failure zijn, zo beredeneerde Satoshi. Dus geen Bitcoin B.V., geen servers, geen directeur, niets in die trant. Op deze manier zou het niet mogelijk zijn om Bitcoin te kunnen stoppen. In die zin was het dan ook niet verrassend dat Satoshi van de één op de andere dag verdween. Het allerlaatste wat we ooit van hem hebben vernomen is een mail die hij naar een developer stuurde met de vraag of hij eigenaar wilde worden van het bitcoin.org domein.

“I’ve moved on to other things and probably won’t be around in the future”

- Satoshi Nakamoto

 

Waarom Bitcoin?

Het idee voor een currency die niet de stempel droeg van een bepaald land leefde al langer onder de cypherpunks. Geld is een van de belangrijkste pilaren van onze samenleving. Of we het nu willen toegeven of niet; geld speelt een centrale rol in vrijwel ieders leven.

De bevoegdheid om te mogen bepalen wat andere mensen als geld moeten gebruiken is dusdanig groot, dat je je zou kunnen afvragen of het verstandig is om die bevoegdheid in de handen te leggen van een kleine groep mensen. Zeker als die personen dat geld ook nog eens uit het niets kunnen creëren. Toch is dit vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld, en die kleine groep mensen noemen we centrale bankiers.

Duizenden jaren geleden, toen goud nog het geld van de wereld was, was dit heel anders geregeld. Niemand hoefde het gebruik van goud op te leggen aan de bevolking. Men gebruikte goud omdat het simpelweg het meest geschikte middel was om als geld te fungeren. Daarnaast was het winnen van goud een kostbaar proces en zijn de goudvoorraden op aarde gelimiteerd.

Satoshi heeft zich duidelijk laten inspireren door de monetaire kenmerken van goud toen hij Bitcoin ontwikkelde. Ook lijkt Bitcoin voort te komen uit zijn onvrede over ons huidige fiat geldsysteem. Hij heeft hiervoor een aantal subtiele en minder subtiele hints achtergelaten. In het genesis blok is een verwijzing opgenomen naar een krantenartikel van die dag. De titel van dat artikel luidde ‘Chancellor on the brink of second bailout for banks’ en kunnen we opvatten als een verwijzing naar de instabiliteit van onze banken. Later, toen hem hiernaar werd gevraagd, zei hij;

“Het grootste probleem met conventionele valuta is al het vertrouwen dat nodig is om ze te laten werken. De centrale bank moet vertrouwd worden om ons geld niet waardeloos te maken, maar de geschiedenis staat vol van voorbeelden waarin dat vertrouwen geschonden wordt. “
Satoshi Nakamoto

In de jaren na de verdwijning van Satoshi werd er veelvuldig gediscussieerd over wat nu eigenlijk dé killer applicatie van Bitcoin zou worden. Zouden het microtransacties worden? Remittances? Of iets heel anders? Ook vandaag de dag zijn er nog genoeg mensen die niet begrijpen welk probleem Bitcoin eigenlijk oplost. Grappig genoeg was die killer applicatie al vanaf dag één aanwezig. Maar voordat we daar op ingaan moeten we onszelf een ogenschijnlijke simpele vraag stellen; wat is geld eigenlijk?

 

Wat is geld?


“Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws”

- Mayer Amschel Rothschild - 1790

Om Bitcoin te begrijpen moeten we eerst begrijpen wat geld is. Een ogenschijnlijk simpele vraag, maar slechts weinigen kunnen hem daadwerkelijk beantwoorden. Gelet op de centrale rol die geld speelt in onze levens is dat een deprimerende constatering.

Het meest kostbaarste bezit dat een mens heeft is zijn tijd. Een groot deel van deze tijd ruilen we echter in voor geld. Dus moeten we geld ook erg belangrijk vinden. Laten we eens onderzoeken wat geld nu daadwerkelijk is.

Over het algemeen wordt aangenomen dat geld drie verschillende functies heeft:

 • Oppotmiddel
 • Ruilmiddel
 • Rekeneenheid

De volgorde van deze drie functies is niet willekeurig. Voordat iets als ruilmiddel gebruikt kan worden zal er consensus moeten zijn over het feit dat sommige goederen waarde hebben en dat deze waarde in de toekomst behouden blijft: de oppot functie. Pas dan zijn mensen bereid om het te accepteren in ruil voor goederen en diensten, de ruilmiddel functie. De functie van rekeneenheid, waarbij goederen en diensten worden geprijsd in het nieuwe geld,
zal logischerwijs pas volgen nadat het geld op grote schaal wordt gebruikt als ruilmiddel. Het is immers niet logisch om producten te prijzen in een ander goed dan het meest dominante ruilmiddel.

Mensen hebben altijd al de neiging gehad om dingen te verzamelen die zeldzaam of bijzonder zijn. Uiteindelijk heeft deze verzameldrift een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van geld. Voordat geld bestond ruilden men met elkaar, maar dit bleek uiteindelijk enorm inefficiënt te zijn. Want wanneer ik iets heb wat jij wilt hebben, maar jij hebt niets wat ik wil hebben dan komt er geen ruil tot stand. Dat is een ernstige belemmering voor de economie. In de behoefte om voorbij die belemmering te geraken, is uiteindelijk het concept van geld ontstaan. Theoretisch gezien kan alles als geld fungeren, en vele dingen hebben dat ook gedaan. Er bestonden op een gegeven moment vele vormen van geld naast elkaar. Maar uiteindelijk kwam er één goed bovendrijven dat de hele wereld zou gebruiken als geld, namelijk goud.

 

Waarom goud?

De reden waarom goud uiteindelijk het geld van de wereld werd is één van de belangrijkste vraagstukken waar men zich over kan buigen. Want met het antwoord kunnen we uiteindelijk begrijpen wat iets goed geld maakt. Waarom sommige dingen wel geschikt zijn om als geld te fungeren en andere dingen niet. Wie zich niet heeft verdiept in het onderwerp zou kunnen denken dat de keuze voor goud een willekeurige was, en dat het net zo goed iets anders had kunnen zijn. Dat is echter een grove misvatting.

De reden waarom goud uiteindelijk kwam bovendrijven als hetgeen de hele wereld als geld zou gaan gebruiken is omdat goud een aantal specifieke eigenschappen bezit die het uitermate geschikt maakt om als geld te fungeren.

Die eigenschappen zijn als volgt:

 • Duurzaam
 • Overdraagbaar
 • Deelbaar
 • Homogeen
 • Herkenbaar
 • Schaars
 • Censuur-bestendig

Goed geld moet duurzaam zijn. Als het gemakkelijk te vernietigen is of als het kan gaan rotten is het niet geschikt als geld. Appels vallen dus af.

Het moet daarnaast overdraagbaar zijn zodat ik het makkelijk met me mee kan nemen of kan versturen. Een koe is dan ook minder geschikt als een schelp.

Het moet deelbaar zijn zodat er ook kleine transacties mee gedaan kunnen worden.

Homogeen zodat twee eenheden van dezelfde kwaliteit en hetzelfde gewicht dezelfde waarde vertegenwoordigen.

Herkenbaar zodat iedereen eenvoudig kan zien of het echt is of namaak.

Maar de allerbelangrijkste eigenschap van geld is dat het schaars is. Wanneer iets overvloedig beschikbaar is of eenvoudig bij te maken is, dan ondermijnd dat de waarde van het goed en wil niemand het uiteindelijk meer hebben. Goud is een stuk schaarser dan zilver en dat is de reden dat goud vandaag de dag 85 keer meer waard is dan zilver, ondanks de grotere industriële vraag naar zilver.

Het is belangrijk om te beseffen dat de reden waarom goud uiteindelijk het geld van de wereld werd niet gebaseerd was op willekeur. Van alle dingen op de wereld voldeed goud simpelweg het beste aan de kenmerken die iets goed geld maakt. Zouden we de geschiedenis nog 100 keer overdoen, dan zou goud telkens komen bovendrijven als hetgeen men zou gaan gebruiken als geld.

Maar als goud op basis van zijn eigenschappen het meest geschikt was als geld, doemt er een interessante vraag op. Zou het zo kunnen zijn dat wanneer we een goed hebben dat beter aan deze eigenschappen voldoet dat dat beter geld zou zijn?

Tegenwoordig gebruiken we allemaal het fiat geld dat wordt uitgegeven door de centrale banken. Laten we eens onderzoeken hoe goed fiat geld aan de eigenschappen van geld voldoet.

Eigenschappen van geld Goud Fiat Bitcoin
•   Duurzaam
•   Overdraagbaar
•   Homogeen
•   Verifieerbaar
•   Deelbaar
•   Schaars
•   Censuur-bestendig

 

Fiat geld

Zoals we kunnen zien is fiat geld geen bijster goede vorm van geld. Vooral omdat het allesbehalve schaars is. Centrale banken kunnen met een simpele muisklik enorme hoeveelheden geld creëren, en dit gebeurt dan ook veelvuldig. 
In een vrije markt zou fiat geld nooit op grote schaal gebruikt worden. Denk er maar eens over na: wie is er bereid om zijn meest schaarse bezit, tijd, in te ruilen voor iets wat inherent niet schaars is? fiat geld. Toch is dit precies wat we allemaal dagelijks doen.

Wanneer we onze tijd inwisselen voor geld, dan wordt dat geld een proxy van onze tijd hier op aarde. Het bij printen van geld zoals de centrale banken dat doen zorgt voor inflatie. Een ogenschijnlijk onschuldige term maar in wezen betekent het doodleuk ‘geldontwaarding’.
Met het minder waard worden van ons geld verdwijnt dus ook de tijd die we hebben geïnvesteerd om dat geld te verdienen. Wanneer je tot dit inzicht komt zou iedereen hier op zijn minst ethische bezwaren tegen moeten hebben.

Veel mensen hebben dit echter helemaal niet door. Dat komt omdat inflatie een sluipmoordenaar is. Wanneer er ieder jaar 3% van je banksaldo wordt afgeschreven zul je dat snel genoeg merken. Maar wanneer alles ieder jaar 3% duurder wordt dan is dat een stuk minder opzichtig, terwijl het in feite precies hetzelfde is.

De meeste van ons weten dat alles ieder jaar duurder wordt, maar slechts weinigen weten dat dit komt omdat er steeds maar meer geld in omloop wordt gebracht door de banken. Daarnaast bestaat de hardnekkige misvatting dat stijgende lonen de geldontwaarding compenseert. Maar dat is simpelweg niet waar.

Tot slot is ons wijsgemaakt dat geldcreatie door banken nodig is om economische groei te bewerkstelligen. Maar dat is veel te simplistisch beredeneert. In de 19e eeuw hebben we in het Westen een enorme economische groei meegemaakt, dit gebeurde grotendeels onder een goudstandaard. Daarnaast zijn er legio negatieve gevolgen te verbinden aan het feit dat banken het monopolie op geldcreatie hebben.

Er zijn twee redenen waarom we toch fiat geld gebruiken. Ten eerste omdat overheden, in samenspraak met de banken, hebben besloten dat fiat geld het enige wettige betaalmiddel is. Het is daarmee de enige manier om je belastingen te betalen. Ook ben je wettelijk verplicht om het te accepteren in ruil voor goederen en dienst. Ten tweede is er lange tijd geen alternatief geweest. Tot 2009, toen Bitcoin het levenslicht zag.

 

Het Bitcoin tijdperk

Bitcoin is het antwoord op de fiat geld scam die ons sinds 1971 heeft geteisterd. We hebben nu eindelijk de mogelijkheid om terug te gaan naar een vorm van geld met een solide basis. Waarbij we onze tijd niet onder onze neus vandaan geroofd zien worden omdat een kleine groep mensen in staat is om geld uit het niets te creëren. Ze hadden dit recht nooit mogen verkrijgen, en één ding is zeker; ze gaan het nooit vrijwillig afgeven.

Bitcoin is op zoveel manieren geniaal. In plaats van het huidige systeem proberen te veranderen is Bitcoin een manier om dat oude systeem volledig te omzeilen. De adoptie ervan zien we nu geleidelijk aan voor onze ogen afspelen. In het Westen, en andere landen waar de inflatie nog net niet hoog genoeg is om de directe gevolgen ervan meteen te voelen, wordt Bitcoin vooral gezien als een interessante investering. Volledig terecht natuurlijk. Maar in landen zoals Venezuela, Turkije, Argentinië en Oekraïne is het voor veel mensen bittere noodzaak om bitcoins te bezitten. Zij zien het geld waar ze jarenlang voor hebben gewerkt van de ene op de andere dag waardeloos worden. Het verval van fiat currencies is onvermijdelijk en zal in alle landen uiteindelijk zijn intrede doen.

Satoshi heeft Bitcoin ontwikkeld en hij heeft goed gekeken naar welke eigenschappen wenselijk zijn voor geld. Als we bitcoin vergelijken met goud en fiat geld dan steekt het er nu al met kop en schouders bovenuit. Het is nu aan ons allemaal om te zorgen dat deze eigenschappen behouden blijven en daar waar kan te verbeteren.

Dat het vooralsnog slechts door weinig mensen gebruikt wordt als ruilmiddel is niet erg. In het begin van het artikel somde we al even de drie functies van geld op;

 • Oppotmiddel
 • Ruilmiddel
 • Rekeneenheid

Geld evolueert door die drie fases heen en dit is een proces dat tijd nodig heeft. We zitten nu nog duidelijk in de fase waarin bitcoin zich bewijst als oppotmiddel. Veel mensen speculeren op een koersstijging en steeds meer bezitten bitcoin. Pas wanneer Bitcoin een marktkapitalisatie heeft die tientallen, zo niet honderden malen hoger is dan vandaag de dag, zal de volatiliteit dusdanig afgenomen zijn dan het op grote schaal gebruikt gaat worden als ruilmiddel. Tegen die tijd zal het de normaalste zaak van de wereld zijn om een deel van je salaris en pensioen in bitcoins uitgekeerd te krijgen.

Er zal waarde vanuit andere valuta en beleggingsklassen naar bitcoin stromen. Bitcoin is de beste vorm van geld die we ooit hebben gehad en wanneer de rest van de mensen dat doorkrijgt zullen ze geleidelijk aan hun oude geld ervoor gaan inruilen. De waarde die nu nog is opgeslagen in goud en zilver zal richting bitcoin stromen als men er achter komt dat Bitcoin een vele betere opslag van waarde is dan dat zij ooit kunnen zijn. En de kunstmatig opgepompte huizen- en aandelenmarkt zal deels in Bitcoin stromen wanneer men erachter komt dat je naast je reguliere job niet parttime belegger in de avonduren hoeft te zijn om je koopkracht te kunnen behouden.

Met iedere dag die verstrijkt wordt Bitcoin sterker. Iedere dag weer leren nieuwe mensen erover, zijn er duizenden developers die doorbouwen op de software die Satoshi in 2009 lanceerde en is een stapje dichter richting de afgrond voor veel fiat currencies.
Laat je niet afschrikken door de extreme koersschommelingen die we de komende jaren ongetwijfeld nog zullen gaan zien. Bitcoin zal nog enorm gaan groeien en de groei van iets dat zo disruptief is gaat niet gelijkmatig. Wanneer er weer eens een prijsdaling van 70% of meer te noteren valt en de media over elkaar heen valt om daarover te berichten doe dan het volgende. Kijk eens naar het volgende lijstje.

Bitcoin koers Laagste prijs Datum
•   2019 € 2.928,67 29-01-2019
•   2018 € 2.775,40 15-12-2018
•   2017 € 707,06 12-01-2017
•   2016 € 314,69 16-01-2016
•   2015 € 135,85 14-01-2015
•   2014 € 252,13 31-10-2014
•   2013 € 10,10 02-01-2013
•   2012 € 3,25 18-02-2012
•   2011 € 0,22 04-01-2011
•   2010 € 0,04 26-07-2010

Dit zijn de laagste koersen van bitcoin jaar na jaar geweest en dit vertelt je eigenlijk alles wat je moet weten. Met ieder jaar dat verstrijkt vormt zich een breder draagvlak van mensen die niet meer verkopen onder een bepaalde prijs. Dit is een ​die wij niet zien stoppen de komende jaren en het is tekenend voor de toenemende vraag naar bitcoins.

De kinderen die nu 10 jaar zijn, zijn geboren in een wereld waarin Bitcoin altijd heeft bestaan. Voor hen zal het de normaalste zaak van de wereld zijn om geld te verdienen en uit te geven waar niet het hoofd van een koning op staat gedrukt. Velen van hen geven nu al de voorkeur aan Fortnite V-bucks boven USD. De toekomst speelt zich af op het internet en zal een currency gaan hebben die geboren is op het internet. Grenzeloos, open en vrij van censuur. Maar het allerbelangrijkste; ook al bewegen ze hel en aarde, niemand is in staat om het uit het niets te creëren. Zodat de tijd die we steken in het verdienen van het geld niet verloren gaat.
Nu niet, nooit niet

Deel dit artikel