Het handelen in digitale valuta brengt een significant risico met zich mee. Gebruik enkel gelden waarvan je je kunt permitteren deze te verliezen. Elke digitale valuta kan onderhevig zijn aan grote prijsschommelingen en kan zelfs waardeloos worden. Prijzen fluctueren ieder moment van de dag. Zorg ervoor dat je je bewust bent van de risico's die het handelen in cryptocurrencies met zich meebrengt. We adviseren om informatie in te winnen bij een onpartijdig, competent persoon (of organisatie) voordat je start met handelen. Iedere persoonlijke, succesvolle trade of investering uit het verleden biedt op geen enkele manier garantie voor toekomstig succes.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij BTC Direct streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van BTC Direct kunnen geen rechten ontleend worden. Het gebruik maken van de informatie op deze website geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico. Mocht je vragen hebben over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op.

BTC Direct aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. BTC Direct is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

BTC Direct behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding of schriftelijke toestemming van BTC Direct is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

BTC Direct verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt BTC Direct de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht. Persoonsgegevens worden door BTC Direct alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.