The Rational Root komt elke week met een nieuwe technische analyse. De wereldberoemde analist brengt samen met BTC Direct een exclusieve uitgebreide kijk op de koers van bitcoin. 

◄ Vorige analyse    

 

Bodems vergelijken van bitcoin cycli

In de analyse van deze week zoomen we in op de bodem van elke bitcoin cyclus tot nu toe. We hebben weer twee unieke grafieken met zeer interessante bevindingen! We gebruiken hiervoor on-chain indicatoren zoals de Short-Term Holder Cost Basis — de gemiddelde aankoopprijs van korte termijn houders — en afgeleiden hiervan zoals de Mezzanine en Floor.

In de volledige analyse bouwen we verder op die van vorige week, waarbij we meer details behandelen. We gaan bijvoorbeeld kijken naar de de Realized Price — de gemiddelde aankoopprijs van alle bitcoin in omloop. Dit kan ons meer inzicht geven en helpen bij marktvoorspellingen.

We beginnen deze week met twee indicatoren die in het verleden vaker een bodem hebben voorspeld: de Mezzanine en Floor. Tot nu toe leveren deze indicatoren uitstekende resultaten. Het zijn prijsbanden, gebaseerd op de instapprijs van korte termijn houders (STH Cost basis). In onderstaande grafiek zoomen we in op de bodem van elke cyclus: 2014, 2018 en 2022.

We zien hier een zeer interessant patroon terugkomen bij elke cyclus. Ten eerste begint bitcoin elke keer op de groene lijn (instapprijs van korte termijn houders). Vervolgens hebben de prijsbanden in elke cyclus een vergelijkbare sterke daling. Daarna komt de koers elke cyclus op de Floor terecht, waarna er een herstel plaatsvindt tot boven de Mezzanine — het punt waar we ons nu ook bevinden.

In de maanden die volgen hebben we dan een zijwaartse beweging (volgen de horizontale lijn) en doen hierin een poging om de STH Cost Basis te breken.

Alle bodems in bovenstaande grafiek komen direct van een logaritmische schaal en zijn niet uitgerekt of uitvergroot. De daling bij het raken van de Floor is ook het moment dat we bij alle cycli door de Realized Price heen zakken. In 2014 zien we echter dat we in het begin ook al een keer bijna de Floor raken. Idealiter blijven we dus boven de Mezzanine, anders is het mogelijk om nog een keer de Floor te raken.

Welke conclusies kunnen we hier nu uit trekken?

Als historie een indicatie is voor de toekomst, kunnen we een zijwaartse beweging verwachten gedurende de komende maanden. De volatiliteit zou zich dan afspelen tussen de STH cost basis en Mezzanine wat overigens wel dalende prijsbanden zijn.

We gaan dan verder met de volgende grafiek waarbij we weer kijken naar elke cyclus vanuit het perspectief van de Realized Price (gemiddelde aankoopprijs van bitcoin). We zien dat we in elke cyclus ons enkele maanden onder de Realized Price bevinden. In de huidige cyclus zijn we er tot nu toe maar kort onder geweest. Dit kan suggereren dat we er nog eens onder raken in de komende maanden, ondanks de sterke stijging in prijs die we de afgelopen dagen zagen.

Zoals te zien in bovenstaande grafiek, schoot de koers flink boven de Realized Price, en dat ondanks het slechte nieuws van de Federal Reserve. Afgelopen woensdag vertelde de Fed namelijk dat de rentes worden verhoogd in de Verenigde Staten. Dit zou normaal zorgen voor een risicomijdende markt.

Daarnaast kwamen ook de cijfers van het bruto binnenlands product negatief binnen, wat een recessie zou suggereren. Tijdens de speech van Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, zagen we in een tijdsbestek van 10 minuten 20 miljoen aan future short liquidaties. Dit is een reden waardoor de prijs omhoog kon schieten.

Gisteren zagen we nogmaals een hoge piek van short liquidaties, wat ervoor zorgde dat de prijs zelfs bijna 24.000 euro aanraakte. De STH Cost Basis ligt momenteel op ongeveer 28.000 en de Mezzanine op 21.000 euro.

Dit was het Intelligence Report van deze week. Volgende week is de Root verhinderd, dus de volgende marktupdate wordt over twee weken weer geplaatst! Fijn weekend!