Vanaf juni 2018 betalen wij onze werknemers deels in bitcoin. Dit is een primeur: wij doen dit als eerste werkgever in Nederland. De wet schrijft voor dat het minimumloon in euro’s moet worden uitbetaald. Medewerkers kunnen zelf kiezen welk bedrag zij boven dit minimumloon in bitcoin willen ontvangen.

Maar wij willen verder gaan dan alleen onze medewerkers. De reacties op het nieuwsbericht tonen aan dat er een breder draagvlak is in Nederland en België. Wij hebben daarom onze dienst uitgebreid. Richt uw bedrijf zich op loonadminsitratie of biedt uw bedrijf salarissoftware pakketten, en wilt u salarissen in bitcoin gaan aanbieden? Dan kunnen wij u daarbij helpen. 

Wat heeft mijn organisatie eraan?

  • U laat zien dat uw organisatie progressief en innovatief is
  • U trekt een brede groep potentiële werknemers aan, zoals millennials en crypto-enthousiasten
  • U helpt mee aan het verspreiden van bitcoin als algemeen betaalmiddel
  • U draagt bij aan een economie die eerlijker en transparanter is dan de huidige

Wat is het rendement?

Wij zijn in juni 2018 begonnen met het uitbetalen van onze medewerkers in bitcoin. In dit overzicht ziet u het rendement op een maandelijkse inleg van 100 euro aan bitcoin.

In twee jaar tijd is de inleg 2.400 euro, dat komt neer op 0,425561 bitcoins. Op 28 mei 2020 is dat aantal bitcoin 3.547,74 euro waard.

De waarde van de inleg is dus met 1.100 euro toegenomen, dat is bijna 48 procent rendement. 

Waarom doen wij dit?

Bitcoin werd in 2008 ontwikkeld door Satoshi Nakamoto. Niemand weet wie hij is. Misschien is het zelfs wel een groep personen. Nakamoto had voor ogen een decentraal en digitaal betaalmiddel te ontwikkelen. In de praktijk wordt bitcoin alleen nog niet vaak als betaalmiddel gebruikt.

Waar kan dit aan liggen?
Betalen met bitcoin kan nu nog een drempel zijn. Om goederen te kopen met bitcoin moet u namelijk uw euro’s omwisselen voor bitcoin. Dit kan voor velen de reden zijn om bitcoin (nog) niet te gebruiken als betaalmiddel. U koopt immers uw spullen met de valuta waarin u uw salaris ontvangt.

Maar wat als u nu uw salaris direct in bitcoin ontvangt?
Dan wordt het betalen met bitcoin ook toegankelijker voor u. En als u vaker met bitcoin betaalt, wordt het voor winkeliers ook aantrekkelijker om bitcoin te accepteren als betaalmiddel. Maar dit is nog niet eens de belangrijkste reden. Wij geloven dat bitcoin de huidige economie drastisch zal veranderen.

Wat schrijft de wet voor?

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) schrijft voor dat het minimumloon in euro’s moet worden uitbetaald. Alles wat boven het minimumloon komt, mag in bitcoin worden uitbetaald. Bitcoin wordt in Nederland nog niet als wettig betaalmiddel gezien. Loon in bitcoin wordt daarom door de Belastingdienst beschouwd als loon in natura.

De loonstrook komt er dan als volgt uit te zien:

  • Loon in geld. Dit is het deel wat in euro’s wordt betaald.
  • Loon in natura. Dit is het deel wat in bitcoin wordt betaald. Op de loonstrook wordt dit in euro’s uitgedrukt.

Hoe zit het met de belasting?

Voor werkgevers
Wat betreft de inkomstenbelasting verandert er niets. U houdt de loonheffing in op het brutosalaris. Dit omvat het totale inkomen, zowel het deel in euro als in bitcoin.

Voor werknemers
Bitcoin wordt door de Belastingdienst beschouwd als vermogen. Heeft u meer dan 30.000 euro in bitcoin? Of komt het totale vermogen inclusief bitcoin boven dit bedrag? Dan betaal je vermogensbelasting over bitcoin.

Voor ZZP'ers
Het betalen van ZZP'ers kent geen beperkingen. De klant betaalt namelijk een factuur en geen salaris. Dat werkt zo:

Stel, u stuurt een factuur van € 2.000 naar uw klant. Dan mag uw klant dit bedrag volledig in bitcoin betalen. Het gaat hier namelijk niet om salaris, maar om betaling van een factuur. De btw die u ontvangt over deze factuur moet u wél afdragen in euro's aan de belastingdienst.

Voor klanten van ZZP'ers
Dit werkt ook andersom. Huurt u een ZZP'er in? Dan kunt u de factuur ook in bitcoin betalen. Uiteraard wel alleen als de ZZP'er dat ook wil. Maar wie wil dat nu niet? ;)

Interesse als werkgever of als aanbieder van salaris software?

Stuur vrijblijvend een e-mail naar [email protected]. Vermeld de naam van de onderneming en om hoeveel personeelsleden het gaat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. Let op, wij kunnen alleen grote werkgevers helpen bij het inrichten van een bitcoin salarishuis. 

Bent u freelancer, zzp'er of werknemer? Neem dan contact op met uw opdrachtgever of werkgever en leg de vraag daar neer. Mochten zij er niet uitkomen dan kunnen zij altijd contact met ons opnemen.