Jerrymie

Jerrymie is hoofdredacteur bij BTC Direct en heeft bijgedragen aan o.a. Algemeen Dagblad, VPRO en BNN.

De inflatie van bitcoin is voorspelbaar en transparant. In dit artikel leggen wij uit wat dat betekent en hoe zich dat verhoudt tot euro’s en goud.

Dat hele verhaal is te vatten in onderstaande grafiek. Om die grafiek te begrijpen heb je wel wat achtergrondinformatie nodig, over inflatie en over bitcoin. Maar voor we de diepte induiken en onderstaande grafiek en bitcoin tot op het bot ontleden, leggen we eerst uit wat inflatie is.

Wat is inflatie?

Inflatie betekent dat de prijzen stijgen. Met hetzelfde geld waar je eerder met gemak je boodschappen kon doen, heb je nu meer geld nodig om dezelfde producten af te rekenen. Daarom wordt inflatie ook wel geldontwaarding genoemd. Je geld wordt letterlijk minder waard en je koopkracht daalt.

Een van de redenen waarom je minder kan met hetzelfde geld, is omdat er meer geld in de maatschappij gebracht wordt. Dat ligt overigens niet alleen aan geldontwaarding, andere belangrijke redenen zijn bijvoorbeeld als een grondstof opeens niet meer beschikbaar is door een natuurramp, oorlog of door politieke spanningen.

De centrale banken zijn verantwoordelijk voor het toevoegen van nieuw geld in de maatschappij. Hiermee volgen ze hun eigen monetaire beleid. Deze vorm van inflatie wordt daarom monetaire inflatie genoemd.

Meer geld leidt vrijwel altijd tot hogere prijzen. Daar zijn volgens economen verschillende redenen voor maar daar gaan we dit artikel niet op in. Het fenomeen dat alles duurder wordt, heet prijsinflatie.

In dit artikel hebben we het vooral overmonetaire inflatie. Dat is een duur begrip voor hoeveel nieuw geld er jaarlijks bijkomt. In Europa ligt deze verantwoordelijkheid bij de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB wil de jaarlijkse prijsinflatie onder de 2% houden, als gevolg neemt de voorraad euro’s elk jaar toe met …

Die drie puntjes zijn geen fout. Het is nauwelijks te achterhalen hoeveel nieuwe euro’s er afgelopen jaar zijn bijgekomen. Zelfs de website van de ECB geeft geen uitsluitsel. Laat staan dat je kan achterhalen hoeveel er het komend jaar bij komt.

De monetaire inflatie in de eurozone is niet voorspelbaar en niet transparant.

Is er bij bitcoin ook sprake van monetaire inflatie?

Het korte antwoord is: Ja.

Bitcoin is ook onderhevig aan monetaire inflatie. Maar gelukkig is die voorspelbaar en transparant. En dat komt omdat Satoshi Nakamoto, de bedenker en uitvinder van bitcoin, dit in het protocol van bitcoin heeft opgenomen.

Voorspelbaar:

  • Gemiddeld komen er elke tien minuten een nieuw aantal bitcoin bij.
  • Dat aantal wordt ongeveer elke vier jaar gehalveerd. We begonnen met 50, vervolgens 25 en nu 12,5 nieuwe bitcoin per tien minuten.
  • De volgende halvering is in mei 2020. Dan komen er elke tien minuten nog maar 6,25 bitcoins bij.
  • Het laatste nieuwe stukje bitcoin wordt in het jaar 2140 uitgegeven.

Transparant:

  • Iedereen kan altijd opzoeken hoeveel bitcoins er in omloop zijn, hoeveel er nog maximaal bijkomen en hoeveel bitcoin er de komende tien minuten bijkomen.
  • Op basis van de vastgestelde regels dat er begonnen wordt met 50 bitcoins, er elke vier jaar wordt gehalveerd, dat er een vast aantal bitcoin per tien minuten bijkomt, en dat we niet verder halveren dan 1 satoshi kan je uitrekenen dat er in totaal 21 miljoen bitcoin zullen zijn. Een satoshi is de rekeneenheid als je bitcoin deelt door 100 miljoen.
  • De code van bitcoin is online in te zien. 

Dit is het beste uit te leggen aan de hand van grafieken.

De blauwe lijn hierboven staat voor het aantal uitgegeven, of nog uit te geven, bitcoins. Die lijn stijgt de eerste jaren heel snel. Vervolgens zie je dat die lijn steeds langzamer stijgt. Dit betekent dat er steeds minder nieuwe bitcoin bijkomt, naarmate de jaren verstrijken.

Die lijn stijgt minder snel doordat de uitgifte van nieuwe bitcoin elke vier jaar afneemt. Die reeks aflopende getallen vertegenwoordigt het aantal nieuwe coins per tien minuten.

Die uitgifte gaat via miners. Voor elk blok wat zij toevoegen aan de blockchain, wordt een beloning uitgekeerd. En die beloning wordt elke vier jaar gehalveerd. Dat gebeurt in totaal 33 keer, tot het jaar 2140 en de beloning praktisch 0 is. Om dit volledig te begrijpen raden wij aan om je te verdiepen in het minen van bitcoin. Dat kan in dit artikel.

We moeten trouwens iets corrigeren. We hebben het steeds over een tijdseenheid van vier jaar maar dat klopt niet helemaal. De halvering van de beloning gebeurt elke keer dat er 210.000 nieuwe blokken aan de blockchain zijn toegevoegd, dat komt neer op ongeveer vier jaar. Daarom hebben we de jaren hierboven dan ook weggehaald en vervangen voor aantal blokken.

Die 210.000 blokken zijn gebaseerd op de broncode van bitcoin. Hierin staat:
Consensus.nSubsidyHalvingInterval = 210000;

Nu wordt het tijd om te kijken naar de inflatie. Die wordt weergegeven door het oranje trappetje en de oranje percentages. Let op, om de grafiek leesbaar te houden worden deze logaritmisch weergegeven.

In het eerste blok van bitcoin zitten 50 bitcoins. Die kunnen niet uitgegeven worden. In het volgende blok zaten ook 50 nieuwe bitcoins, die worden toegevoegd aan het totaal. Dat is een inflatie van 100%. In het blok daarna weer 50 bitcoin, nu is de inflatie nog maar 33%.

Die eerste 210.000 blokken neemt de inflatie spectaculair af. Vervolgens zie je een harde stap omlaag, dat komt omdat de aanmaak van nieuwe bitcoins gehalveerd wordt.

Conclusie

Bitcoin heeft zeker te maken met inflatie. Maar die inflatie neemt geleidelijk af. 

Vergelijk dat eens met goud en de euro. Elk jaar wordt er gemiddeld 2.500 tot 3.000 ton aan nieuw goud gedolven en gevonden. Ook daar neemt de inflatie procentueel dus af. Maar dit is niet voorspelbaar, want het is niet zeker wanneer de ondergrondse goudvoorraad uitgeput is. Ook is die 2.500 ton geen zekerheidje. De inflatie van goud is niet transparant en ook niet voorspelbaar.

Daarnaast is er nog een factor. De hebberigheid en het manipulatieve karakter van de markt. Stel dat er vorig jaar 10.000 ton goud gedolven was, dan had dat grote gevolgen voor de prijs. Het is goed mogelijk dat extra gedolven goud achter wordt gehouden, of dat de productiecapaciteit wordt teruggeschroefd om niet meer te delven dan 2.500 ton.

Over de euro hebben we het eerder gehad. De monetaire inflatie van nieuw geld is absoluut niet transparant en ook niet voorspelbaar want er is geen limiet. De inflatie wordt ook niet gestuurd door hoeveel er in de grond gevonden wordt, of wat in de broncode staat. Nee, in de praktijk wordt de monetaire inflatie gestuurd door wat de bestuurders van onze Europese monetaire unie en van de ECB.

Bitcoin is ontworpen om een digitale en betere versie van goud te zijn. Bitcoin is schaarser, de inflatie van bitcoin wordt uiteindelijk lager dan van goud en bitcoin is transparant en voorspelbaar.

Wil je ook digitaal goud bezitten?

Bitcoin
BTC
€52,850.20
Uur
5.45%