Frank

Frank is technisch crypto analyst en ook bekend van De Ondernemer, Mediaweb en Twinkle Magazine.

Kan bitcoin 228.000 dollar waard worden? Als het aan PlanB ligt wel. PlanB is een Nederlandse econometrist, die zijn identiteit liever voor zich houdt. Soms verschijnt hij in podcasts, maar nooit laat hij zijn gezicht zien.

PlanB heeft twee modellen ontwikkeld laten zien hoe de koers van bitcoin zich kan ontwikkelen:

  1. Het stock-to-flow model
  2. Het S2FX-model. Bouwt verder op het eerste model, maar dan uitgebreider.

Beide modellen beschrijven we in dit artikel, maar eerst moeten we begrijpen wat iets waardevol maakt. Volgens PlanB is dat schaarste.

Bekijk de video uitleg

Stock 2 Flow van Bitcoin uitgelegd.

Schaarste maakt iets waardevol

Schaarste betekent dat iets niet makkelijk te krijgen is. Maar ook dat het moeite kost om een goed te produceren. Of dat er juist te weinig aanbod is ten opzichte van de vraag. Denk bijvoorbeeld aan WC-papier aan het begin van de coronacrisis.

Kijk je naar schaarste? Dan is goud erg waardevol, de vraag is hoog. Als beleggingsmiddel, maar ook als industriële grondstof of om te verwerken in sieraden. Tegelijkertijd kost het veel geld en moeite om goud te delven. Daardoor heeft goud een hoge prijs.

Maar er is nog iets wat goud kostbaar maakt. Goud is namelijk onmogelijk om na te maken. En er bestaat zeker wel nepgoud, maar een kenner kan dat gemakkelijk herkennen.

Kopieer je deze eigenschappen van goud naar de digitale wereld? Dan heb je eigenlijk digitaal goud. En dat is wat bitcoin is.

Anders dan bijvoorbeeld een mp3-bestandje is een bitcoin niet te kopiëren. Dat maakt bitcoin onvervalsbaar schaars. Alle bitcoins worden namelijk verwerkt en gecontroleerd op de blockchain door duizenden computers wereldwijd. En elk stukje bitcoin is waardevol.

Wat is de stock to flow?

Terug naar het model van PlanB. De stock to flow - of de S2F - is de huidige voorraad van een goed gedeeld door de jaarlijkse nieuwe productie. Of in andere woorden, hoeveel jaar duurt het om de voorraad te verdubbelen?

Goud is een van de meest schaarse goederen ter wereld. Het kost nu ongeveer 58 jaar om de huidige voorraad te verdubbelen.

Maar bitcoin is ook goed op weg om dit te evenaren. Er zijn nu 18,3 miljoen bitcoins in circulatie (mei 2020). Met een dagelijkse productie van 900 bitcoins kom je uit op 328.500 bitcoins per jaar. Deel je de stock door de flow, dan kom je uit op een S2F van 55.

Het verdubbelen van de bitcoinvoorraad neemt nu bijna net zoveel tijd in beslag als het verdubbelen van de goudvoorraad. Theoretisch gezien dan, want er zijn maximaal 21 miljoen bitcoin in omloop.

Halvings zorgen dat S2F verdubbelt

Elke vier jaar wordt de instroom van nieuwe bitcoins gehalveerd. Deze gebeurtenis wordt de bitcoin block halving genoemd.

De bitcoin halving zorgt ervoor dat de S2F verdubbelt. En wat gebeurt er als de vraag naar bitcoin gelijk blijft? Dan moet de prijs wel stijgen.

Dat is precies de hypothese die PlanB met zijn stock-to-flow model wil onderzoeken. Zorgt een hogere S2F ook voor een hogere prijs?

1. Stock-to-flow: schaarste drijft de prijs aan

Hieronder zie je de grafiek van het S2F-model van PlanB. In zijn eerste versie verwacht PlanB een prijs van 55.000 dollar in 2021.

Stock to flow model van PlanB
Stock to flow model van PlanB

Er is veel te zien op deze grafiek.

Ten eerste is de grafiek logaritmisch. Dat betekent dat elk vakje omhoog een vermenigvuldiging is van tien. Op een logaritmische schaal is de exponentiele groei van de bitcoinkoers beter te volgen.

De gekleurde bolletjes geven de koers van bitcoin aan in dollars. De bolletjes geven aan hoeveel blokken het bitcoin netwerk per maand produceert.

De zwarte lijn is de modelprijs van het stock to flow model. Of in andere woorden: hoeveel zou bitcoin waard moeten zijn volgens het model? Deze prijs is als volgt berekend:

0,4 x de stock-to-flow tot de macht 3.

Dat klinkt willekeurig, maar dat is het niet. Volgens PlanB is er sprake van 95% betrouwbaarheidsinterval. De afgelopen tien jaar volgt bitcoin het model nauwkeurig, en de analist verwacht dat dit ook zo blijft.

2. S2FX: het nieuwste model van PlanB

In april 2020 publiceerde PlanB een nieuw model, voortbordurend op het S2F-model van 2019. In dit model, S2FX genaamd, heeft hij nog hogere verwachtingen van de dollarkoers van bitcoin.

Het uitgangspunt van dit model is simpel. Naarmate de tijd verstrijkt, kijken investeerders anders naar bitcoin. Volgens PlanB heeft bitcoin vier fasen doorlopen, en is bitcoin nu op weg naar fase vijf. Laten we deze fases eens doorlopen.

Fase 1: Bitcoin als concept

In de eerste jaren was bitcoin een concept. Geopperd door Satoshi Nakamoto, en in gebruik door een groepje enthousiastelingen. Bitcoin heeft in deze fase nauwelijks waarde.

Fase 2: Bitcoin als betaalmiddel

Deze fase begint wanneer de prijs van bitcoin de waarde van de Amerikaanse dollar heeft geëvenaard. Bitcoin was geen speeltje meer, maar kan daadwerkelijk gebruikt worden als betaalmiddel.

Fase 3: Bitcoin als E-Gold

Deze fase wordt bereikt na de eerste halving. Bitcoin bereikt dezelfde waarde als een ounce goud. Voor de eerste keer wordt bitcoin door mainstream media gezien als digitaal goud.

Fase 4: Bitcoin als financiële asset

Deze fase treedt aan na de tweede halving. Bitcoin wordt serieus genomen als financiële asset. Meer dan een miljard dollar aan dagelijkse transacties is niet vreemd meer. Investeerders hebben meer interesse in bitcoin doordat CME Group en Bakkt bitcoin futureproducten lanceren.

En nu?

Volgens PlanB gaat bitcoin nu naar fase 5. Maar wat fase 5 precies inhoudt? Dat is moeilijk te zeggen, aangezien we ons nu midden in alle ontwikkelingen bevinden. Wel is het mogelijk om te kijken naar zilver en goud, daarover later meer.

Vier fases op de grafiek

Op de grafiek hieronder zie je de vier fases op een grafiek. De y-as laat de totale marktwaarde van bitcoin zien. Dat zijn het aantal munten vermenigvuldigd met de prijs. Op de x-as zie je niet de tijd, maar de stock to flow van bitcoin.

De blauwe bolletjes laten de totale marktwaarde zien per maand, gesorteerd op stock to flow. De anders gekleurde bolletjes zijn de vier fases van bitcoin.

PlanB wil laten zien dat er niet alleen een verband is tussen de S2F en de prijs van bitcoin, maar dat ook de fase van belang is. De maandelijkse totale marktwaardes vormen een cluster rondom elke fase.

Bron: PlanB, bitcoin prijs vormt clusters rondom de vier fases
Bron: PlanB, bitcoin prijs vormt clusters rondom de vier fases

En goud en zilver dan?

Wat brengt de toekomst van bitcoin? PlanB besluit om naar edelmetalen zoals zilver en goud te kijken. Deze verwerkt hij als fase 5 en fase 6 in zijn grafiek.

Zilver heeft een stock to flow van 33, met een totale marktwaarde van 561 miljard dollar. Goud heeft met een stock to flow van 58 een totale marktwaarde van 10.088 miljard dollar. Ja dat lees je goed, tienduizend miljard dollar.

Verwerk je deze fases op de grafiek, dan krijg je dit:

Bron: PlanB, zilver en goud als fase 5 en 6
Bron: PlanB, zilver en goud als fase 5 en 6

Wat opvalt is dat je een schuine lijn kan tekenen die alle zes de fases aanraakt. Volgens PlanB is de regressie dan ook bijna perfect (99,7% betrouwbaarheidsinterval).

Bitcoin is goed op weg om digitaal goud te worden, inclusief bijbehorende marktwaarde. Maar omdat er maar 21 miljoen bitcoins zullen zijn, zal de prijs per bitcoin hoger liggen dan de prijs voor een ounce goud.

In de grafiek hieronder berekent PlanB niet de marktwaarde, maar de prijs van bitcoin. Dit model is stukken optimistischer dan zijn eerste model, bitcoin kan nu 288.000 dollar waard worden in de volgende fase.

Bron: PlanB via Twitter. Prijs van 288.000 dollar is mogelijk in de toekomst
Bron: PlanB via Twitter. Prijs van 288.000 dollar is mogelijk in de toekomst

Dus het wordt 288.000 dollar?

De modellen van PlanB zijn hoopgevend. Maar staar je er niet blind op. Onverwachte gebeurtenissen kunnen altijd invloed hebben op de koers.

Een disclaimer is daarom wel op zijn plaats. Hoewel de data tot nu toe klopt is er geen enkele garantie dat dit in de toekomst ook zo blijft. Doe altijd je eigen onderzoek, en investeer nooit meer dan je bereid bent te verliezen.

1 BTC = €60,627.87
Bitcoin kopen