Responsible Disclosure - Bug Bounty | BTC Direct

Responsible disclosure

Wij vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Heb je in één van onze systemen een zwakke plek gevonden? Dan horen wij dit graag zo snel mogelijk om waar nodig maatregelen te treffen.

Wij werken graag met je samen om onze klanten en onze systemen beter te beschermen.

Wat vragen wij?

 • Gebruik het formulier om je bevinding door te sturen.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost. Wis direct na het dichten van het lek alle vertrouwelijke gegevens.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service (DDOS-)aanval, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn. Bijvoorbeeld een beschrijving van het probleem met screenshot en een beschrijving van de gebruikte software.

Wat wij beloven

 • Wij reageren binnen 5 werkdagen. Je krijgt onze beoordeling en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Er zijn geen juridische gevolgen, mits je je aan bovenstaande stappen hebt gehouden. Wij behandelen je melding vertrouwelijk en delen persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derde partijen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien gewenst, jouw naam vermelden als de ontdekker.
 • Als dank voor je hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De hoogte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding. De minimale beloning is vijftig euro aan bitcoin. 

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Niet relevante kwetsbaarheden:

Veiligheidsfouten met de volgende kenmerken hoeven niet te worden gemeld aangezien deze op zichzelf niet ernstig genoeg. Mocht een combinatie van deze problemen tot veiligheidsrisico’s leiden dan horen wij dat graag.

 • Algemene foutmeldingen met betrekking tot applicatie of server errors
 • HTTP 404 en overige niet HTTP 200 foutmeldingen
 • De benaderbaarheid van publieke bestanden en directories (als robots.txt)
 • CSRF-issues op delen van de site die voor anonieme gebruikers beschikbaar zijn
 • CSRF-issues die geen (ernstige) ongewenste gevolgen hebben voor gebruikers
 • Trace HTTP functies die actief kunnen zijn
 • SSL aanvallen als BEAST, BREACH, Renegotiation
 • SSL Forward secrecy niet gebruikt
 • Anti-MIME-Sniffing header X-Content-Type-functies
 • Het ontbreken van HTTP security headers
 • De aanwezigheid van HTTPS Mixed Content Scripts / foutmeldingen
 • OTP code omzeilen (dit activeert niet het telefoon nummer in onze systemen)
 • OTP code brute-forcen

Responsible disclosure formulier: