bitcoin rate
1 BTC ={{exchangeRate | number:2}}

Wat is blockchain? Alles over de technologie van blockchain

Bitcoin is een betaalmiddel, waarmee je via het internet waarde naar iemand kan overboeken. Wat bitcoin anders maakt dan zogenoemde fiat valuta (bijvoorbeeld euro’s en dollars), is dat betalingen via een dentraal netwerk verlopen: de blockchain. De blockchain is het systeem waarop de bitcoin werkt. Het is het fundament van de bitcoin en andere cryptomunten die hierop volgen. Maar hoe werkt de blockchain nu eigenlijk precies? In dit artikel duiken we dieper in de wereld van de blockchain!

Wat is blockchain?
Hoe is de blockchain ontstaan?
Wat is blockchain?
Hoe werkt de blockchain?
Blockchain en minen
Wat is de toekomst van de blockchain?

Hoe is de blockchain ontstaan?

Na de economische crisis in 2008 daalde het vertrouwen in de bankwereld tot een dieptepunt. Banken vielen om, de huizenmarkt zakte in en veel mensen kregen te maken met woekerpolissen. Dit moet anders, dacht Satoshi Nakamoto. Hij bedacht een manier om geld op een decentrale manier te beheren: zonder tussenkomst van een bank of overheid.

Nakamoto haalde inspiratie uit het werk van Wei Dai uit 1998. Dit is een Chinese computer engineer, die in dat jaar een artikel schreef over B-money. B-money is een elektronisch geldsysteem waarmee gebruikers direct digitale valuta naar elkaar konden versturen, zonder bemoeienis van een overheid of bank. Dit werk vormt de basis voor de blockchain-technologie zoals wij deze nu kennen. Satoshi Nakamoto werkte dit principe uit in 2008. Een jaar later was de allereerste transactie via de blockchain een feit!

Maar wie is die Satoshi Nakamoto nu eigenlijk? Dat is nog steeds een grote vraag. De naam Satoshi Nakamoto is namelijk een pseudoniem. Niemand weet wie het is, en of het uberhaupt wel een persoon is. De kans is groot dat het een groep ontwikkelaars betreft. Maar we zijn hier niet om te praten over de uitvinder van de blockchaintechnologie, maar over de blockchain zelf! Wat is de blockchain nu eigenlijk precies?

Wat is de blockchain?

Simpel gezegd is de blockchain het openbare transactie-grootboek waarin je alle transacties van een cryptomunt kunt terugvinden. Het unieke van de blockchain is dat deze alle informatie decentraal opslaat. Wat is het verschil hierbij met een ‘normale’ database? In een normale database wordt deze informatie op slechts een punt opgeslagen, maar in de blockchain wordt deze beheerd door alle knooppunten in het netwerk. In het plaatje hieronder zie je duidelijk het verschil:

centraal-blockchaindecentraal-blockchain

Een centraal netwerk                                                   Een decentraal netwerk

 

De naam blockchain
Transacties worden opgeslagen als blokken op het netwerk. Met het verwerken van elke nieuwe transactie wordt er een nieuw blok toegevoegd aan het netwerk. In dit nieuwe blok zit ook informatie van alle voorgaande transacties. Uiteindelijk vormt het transactie-grootboek op deze manier een ketting van blokken met informatie: de blockchain.

Onomkeerbaar en moeilijk veranderbaar
Een ander kenmerk van de blockchain is dat eenmaal verschenen informatie onveranderlijk is. Wanneer een transactie eenmaal verwerkt is in een blok, is het erg moeilijk te veranderen. Dit maakt de blockchain een uiterst veilig en georganiseerd betaalsysteem. Ten slotte is de broncode achter de blockchain open-source. Dit houdt in dat deze code kan worden aangepast en verbeterd door iedereen die dat wil.

Verschillende blockchains
Ten slotte is het goed om te weten dat er niet één blockchain bestaat. Er bestaan verschillende blockchains voor verschillende digitale valuta. Elke blockchain heeft zo zijn eigen manier van werken. In de basis werken de meeste blockchains zoals Satoshi het in 2008 heeft bedacht. Andere blockchains, zoals die van Ethereum, bieden ontwikkelaars meer ruimte om hun eigen applicaties te bouwen binnen de blockchain.

Hoe werkt de blockchain?

Om te weten hoe de blockchain precies werkt, is het handig om te weten hoe een transactie op het netwerk werkt. We zullen de werking van een bitcoin-transactie daarom ook uitwerken aan de hand van een voorbeeld.

Stel, Pieter wil 0.01 bitcoins versturen naar Anne. Hij gaat hiervoor naar zijn wallet, vult het aantal bitcoins, de transactiefee en het ontvangstadres van Anne in en klikt op verzenden. De bitcoins worden nu verzonden naar de wallet van Anne, maar wat gebeurt er nu eigenlijk precies?

Op het moment dat Pieter op verzenden drukt, verzendt hij de transactie naar de blockchain, het netwerk waarin alle transacties verwerkt worden. Op de blockchain verschijnt nu een onverwerkte, versleutelde transactie. Om de transactie te verzenden zijn de public en de private key van Pieter nodig. De private key is de herstelregel waarmee Pieter zijn wallet mee kan openen, de public key is het ontvangstadres waarvan Pieter zijn bitcoins verstuurt.

Zogeheten miners controleren nu of Pieter’s public en private key het toestaan om deze hoeveelheid bitcoins te versturen naar Anne. Miners zijn personen of instanties die transacties op het blockchain-netwerk controleren. Dit voeren zij uit met hun computer of met gespecialiseerde apparatuur.

Aangezien de transactie versleuteld is, moet een computer eerst een ingewikkelde berekening maken om de transactiegegevens te achterhalen. De computer van de miner lost hiervoor een soort cryptografische puzzel op. Wanneer de computer van de miner deze cryptografische puzzel heeft opgelost, wordt de transactie verwerkt in een blok en toegevoegd aan de keten met andere blokken. De transactie is nu definitief een feit!

 

Blockchain en minen

Miners zijn personen of groepen mensen die transacties controleren op het netwerk. Iedereen kan in principe een miner worden. Om het proces van minen beter te begrijpen, zullen we weer terug gaan naar het voorbeeld van Pieter en Anne.

Wanneer Pieter 0.01 Bitcoins naar Anne stuurt, ondertekent hij de transactie met zijn private key. De transactie wordt dan versleuteld opgestuurd naar het openbare netwerk. Op het moment dat de transactie verschijnt, kan iedere miner dit op het netwerk zien.

Een miner kan dan besluiten om de transactie te ontcijferen. Zijn computer kan de transactie ontcijferen door een cryptografische puzzel op te lossen. Op het moment dat zijn computer de puzzel heeft opgelost, wordt de transactie als blok toegevoegd aan de blockchain. Wanneer het de miner lukt om als eerst lukt om deze cryptografische puzzel op te lossen, krijgt hij hiervan een beloning in de vorm van 12,5 Bitcoins. Er komt dan een digitale handtekening op de transactie: het zogeheten Proof of Work.

Bij iedere transactie die erbij komt wordt het moeilijker om deze puzzel op te lossen. Elk blok bevat immers informatie van de voorgaande transacties. Voorheen konden versleutelde transacties worden ontcijferd met een sterke computer met meerdere videokaarten. Tegenwoordig worden transacties ontcijferd en geverifieerd door zogeheten mining pools. Dit zijn groepen mensen die gezamenlijk transacties confirmeren op de blockchain. De beloning per opgeloste transactie wordt dan verdeeld door het aantal personen die meedoen aan een mining pool.

Wat is de toekomst van de blockchain?

De blockchain is niet alleen een online betaalplatform. Zoals eerder werd vermeld kan de blockchain ook gebruikt worden andere toepassingen en applicaties. Veel van deze toepassingen zijn nu al in gebruik. Niet alleen betalingen kunnen worden opgeslagen in de blockchain, maar ook informatie. De blockchain kan in die zin werken als een soort decentrale database, in de breedste zin van het woord.

Smart contracts
De blockchain kan ook werken met smart contracts. Dit zijn transacties die worden uitgevoerd wanneer er aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Een verzekeraar kan bijvoorbeeld in een smart contract vastleggen dat boeren worden uitbetaald in het geval van extreme droogte. Dit gebeurt dan volledig automatisch op het netwerk.

Supply chain
De blockchain-technologie kan ook worden gebruikt in de logistiek. Op de blockchain kan dan precies worden bijgehouden waar een bepaald product is geweest (locatie) en wanneer (time-stamp). Een toepassing genaamd Provenance maakt bijvoorbeeld gebruik van dit principe. Hierbij kunnen Sushi-restaurants in Japan bijvoorbeeld zien dat de vis duurzaam is gevangen in Indonesië.

Internet of Things
Het Internet of Things is een informatie-infrastructuur waarbij elektronische apparaten worden aangesloten zijn op het internet. Apparaten kunnen dan in de breedste zin van het woord worden gezien. Tegenwoordig zien we dit bijvoorbeeld terug in ‘slimme’ thermostaten die u op afstand kunt bedienen met een app op uw telefoon. De blockchain-technologie kan dit systeem nog efficiënter maken.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van toepassingen van de blockchain-technologie die nu in gebruik zijn. In de toekomst zal de blockchain-technologie een vast onderdeel worden van de samenleving. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Hardware wallet

Direct overstappen op de hoogste industriële standaard en het ultieme gebruiksgemak. Klik hier om een ledger-nano-s te bestellen (levertijd 3-5 werkdagen).

Ledger Wallet protects your bitcoins


Wallets


Video tutorial